Odoo مجموعه ای جامع از برنامه های کاربردی سازمانی از جمله مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، مدیریت منابع انسانی (HRM)، حسابداری، مدیریت انبار و نقطه فروش است. ماژول Odoo CRM به طور خاص برای مدیریت موثر مشتریان موجود و بالقوه طراحی شده است. به کسب و کارها این امکان را می دهد که همه سرنخ ها/فرصت ها را در یک مکان بررسی کنند، آنها را از یک مرحله به مرحله دیگر مدیریت  و نتایج را تجزیه و تحلیل کنند.

ماژول Odoo CRM به مدیران کسب و کار و مدیران فروش این امکان را می دهد تا مشتریان بالقوه خود را دنبال کرده و اطلاعات مربوطه را در یک مکان واحد جمع آوری کنند. همچنین، Odoo CRM حجم کاری همکاران تجاری را کاهش می دهد و به آنها امکان دسترسی به داده های قابل بخش بندی و به خوبی تجسم شده را می دهد.

ویژگی های کلیدی Odoo CRM​

اولویت بندی فعالیت ها

فعالیت های بعدی را در پایپ لاین اولویت بندی کنید و به اهداف خود با کارایی دست یابید

پیگیری فعالیت های فروش

مراحل فروش را به راحتی و کارآمد از طریق نمای کانبان پایپ لاین فروش پیگیری کنید.

برنامه ریزی جلسات

جلسات را مستقیماً از فرصت (opportunity) مشتری برنامه ریزی کنید.

گردش کار عمومی Odoo CRM

CRM در Odoo را می توان به عنوان مجموعه ای از رویدادها توضیح داد که با شناسایی یک سرنخ (یک امکان فروش آینده) شروع می شود و از مراحل مختلفی مانند فرصت، نقل قول، سفارش فروش و فروش واقعی (تولید فاکتور و پرداخت) می گذرد.
Odoo ماژول مدیریت مشتری را با این فرآیندها ادغام می کند تا مدیریت ارتباط با مشتری موثر را انجام دهد.

مراحل اساسی مربوط به قبل از فروش اغلب به شرح زیر ذکر شده است:

لید: (Lead) این یک فروش احتمالی در آینده است که می تواند در صورت پرس و جو در مورد یک محصول توسط کاربر ایجاد شود.

فرصت (Opportunity): امکان فروش را افزایش می دهد. سازمان ممکن است فردی را برای پیگیری با مشتری منصوب کند.

خط لوله (Pipeline): این مکانیزم مناسبی است که توسط Odoo برای ردیابی شانس ارائه شده است.

مظنه (Quotation): هنگامی که فرصت واجد شرایط شد، سطح بعدی این است که یک مظنه تهیه کنید و برای مشتری ارسال کنید.

سپس، مظنه به سفارش فروش و سپس به تولید فاکتور و پرداخت تغییر می کند.

کاربران سیستم (به صورت پیش فرض)

3 نوع کاربر پیش فرض برای ماژول CRM (شامل فروش + خرید + مدیریت مشتری) وجود دارد.

مدیر: کاربر به ماژول های خرید و فروش دسترسی کامل دارد.

کاربر – فقط اسناد خود: کاربر اجازه کنترل اسناد و ورودی های ایجاد شده توسط خود را خواهد داشت.

به عنوان مثال، می توان یک مدیر فروش را از دسترسی به اسناد مدیر فروش دیگر محدود کنند.

کاربر- تمام اسناد: شاید یک مسئول فروش باید تمام اسناد را توسط همه نمایندگان فروش مشاهده کند.